Mammute

Articles

مشتری

مشتریان

قدرت نهفته در لبخند

حتما تا به حال راجع به اثرات مثبتی که یک لبخند می تواند در پی داشته باشد شنیده اید. چندی پیش من و همکارم در …

طراحی وب

طراحی وب: Responsive یا Adaptive ؟

برای توسعه و طراحی یک وبسایت ۳ رویکرد وجود دارد: استفاده از طراحی Responsive (واکنش گرا)، استفاده از طراحی های تطبیق پذیر مشتری محور( Client …

سورپرایز مشتری

۵ راه برای سورپرایز نمودن مشتری

پیش از آنکه کاری را شروع نمایید از خود سوال کنید: آیا کاری که انجام می دهید بر مشتریان قابلیت تاثیرگذاری دارد؟ اگر در پاسخ …