Mammute

تیم ما را بشناسید

About us

محمدرضا نوایی

محمدرضا نوایی

مدیر داخلی

۱۱شغل با درآمد بالای ۱۰۰ هزار دلار

سایت بررسی شغل گلاسدور Glassdoor لیستی از ۱۱ شغل پر درآمد با بیشتراز ۱۰۰ هزار دلار را منتشر کرده است. سایت گلاسدور یک سایت کاریابی می باشد که افراد متخصص به صورت ناشناس به دنبال شرکت هایی با حقوق بالا میگردند. در ادامه ۱۱شغلی که بیشترین درآمد سالیانه را داشتند در زیر به اختصار توضیح خواهیم داد …