Mammute

تیم ما را بشناسید

About us

مهرداد مرادیان

مهرداد مرادیان

طـــراح گرافیکــ
میکلانژ

در دیزاین، میکلانژ گونه رفتار کنید

در دیزاین، میکلانژ گونه رفتار کنید وقتی به دانشگاه می رویم، همان ابتدای کار مدرک کارشناسی به دست هیچ کس نمیدهند اما یک لیست از …

ویژگی های یک اسلوگان موفق

مهرام، خوش مزه و خوش نام یکی از آن جمله هایی است که تا به حال حداقل برای یکبار هم که شده، آن را شنیده …

تبلیغات

در باب تضاد در تبلیغات

تبلیغات یکی از پر انشعاب ترین موضوعاتی است که می توانید در جهان بشناسید.از طرفی با علم غنی روانشناسی و حالات انسانی در ارتباط است …

تبلیغات

کلمات را از تبلیغات حذف کنید!

هر زمان صحبت از تبلیغات می شود، جدا از نوع محصول یا خدمت که اهمیت بالایی دارد، وجود یک کانسپت ، ایده و یک طراحی …