نمونه پروژه ها

موردکاوی

نمایشگاه شهر هوشمند

Smart City

طراحی گرافیکی

مرکز نوآوری شهری

Urban Innivation Center

طراحی گرافیکی

استودیو فیلم و عکس فلامینگو

Flamingo

طراحی گرافیکی

مرکز خرید کوه سر

Kouhsar Mall

طراحی گرافیکی

شرکت خدمات نیروگاهی آهار

Ahar Power Plant Company

فناوری اطلاعات، دیجیتال مارکتینگ، طراحی گرافیکی، طراحی معماری

شرکت فول ست بهداشتی رزتی

Rozetti Restore Company

فناوری اطلاعات، دیجیتال مارکتینگ، طراحی گرافیکی

گلاب و عرقیات افشار

Afshar Rose water & Distillery

فناوری اطلاعات، دیجیتال مارکتینگ، طراحی گرافیکی

کلینیک تخصصی پوست و مو آبنوس

Abnoos Skin and Hair Clinic

فناوری اطلاعات، دیجیتال مارکتینگ، طراحی گرافیکی

برج تجاری و اداری آرمیتاژ گلشن

Armitaj Commercial and Administrative Tower

فناوری اطلاعات، دیجیتال مارکتینگ، طراحی گرافیکی، معماری