با تیم ماموت آشنا شوید

About us

در حال حاضر خدمات ما در چهار زمینه به صورت یکپارچه ارائه می گردد:

خدمات فناوری اطلاعات ، دیجیتال مارکتینگ ، طراحی گرافیکی و طراحی معماری

ماموت شرکتی چندمنظوره با شانزده سال تجربه کاریست که استراتژی سازمانی آن برنامه ریزی تعاملی با رویکرد حل مساله به صورت تیمی می باشد. تیم ما در ماموت نیاز مشتری را کشف نموده و با ایجاد مدل جدید برای هر کسب کار خاص، نیل به اهداف مشتریان را سریع تر و آسان تر می گرداند.
شما به عنوان مدیران کسب و کار در هر مرحله ای از کارتان به این خدمات در شکل های مختلف نیاز خواهید داشت. تیم مشاوره ماموت همواره آماده است تا با شما وارد این مسیر شود و بهترین راه را به شما نشان دهد.

همکاران ماموت

Our partners